Obavještavamo Vas da je Carnet napravio neke izmjene i dopune Pravilnika o .hr domenama, a vjerujemo da je svakako najvažnija novost da su ukinuti limiti u količini domena koje pojedina pravna ili fizička osoba može registrirati na svoje ime.

Do sada je tako postojao limit od 1 naplatne .hr domene za fizičke osobe, obrte i udruge, te limit od 9 naplatnih .hr domena za pravne osobe u RH i EU.
Svi navedeni limiti se ukidaju od 31.07.2015, što znači da je broj registriranih domena po jednom pravnoj ili fizičkoj osobi od tog datuma neograničen.

Osim toga došlo je do izmjene pravila oko naziva, pa tako sada možete registrirati domene koje se sastoje samo od brojeva, npr. 123.hr. Najkraći mogući naziv i dalje ostaju 3 znaka.Subota, Kolovoz 1, 2015

« Natrag