Preuzimanja Upute, programi i ostale datoteke

Zbirka datoteka za preuzimanje sadrži sva uputstva, programe i druge datoteke koje Vam mogu zatrebati da pokrenete internetsku stranicu.

Datoteke

Google AdWords brošura
Provjerite kako vam Google AdWords može pomoći u poslovanju
Veličina datoteke: 2.37 MB
Obrazac za brisanje naplatne .hr/.com.hr domene
Obrazac za brisanje naplatne .hr/.com.hr domene
Veličina datoteke: 62.3 kB
PDR promjena kontakta
Zahtjev za promjenu kontakta na domeni u slučaju kada nije dostupan pristup email adresi za online potvrdu izmjene
Veličina datoteke: 166 kB
Zahtjev za izmjenom kontakt email adrese korisničkog račun
Zahtjev za izmjenom kontakt email adrese korisničkog računa (verzija .docx)
Veličina datoteke: 88.9 kB
[OLD] Predložak za brisanje .hr/com.hr domene
Obrazac koji je potrebno popuniti od strane vlasnika domene
Veličina datoteke: 25 kB
[OLD] Zahtjev za izmjenom kontakt email adrese korisničkog računa
Zahtjev za izmjenom kontakt email adrese korisničkog računa (verzija .docx)
Veličina datoteke: N/A
[OLD] Zahtjev za promjenu email adrese na domeni
Zahtjev za promjenu email adrese na domeni (verzija .odt)
Veličina datoteke: 106 kB
[OLD] Zahtjev za promjenu email adrese na domeni
Zahtjev za promjenu email adrese na domeni (verzija .docx)
Veličina datoteke: 98.5 kB
[OLD]Odobrenje za vršenje promjena na osobnom računalu
Odobrenje za vršenje promjena na osobnom računalu (verzija .docx)
Veličina datoteke: 98.8 kB
[OLD]Odobrenje za vršenje promjena na osobnom računalu
Odobrenje za vršenje promjena na osobnom računalu (verzija .odt)
Veličina datoteke: 108 kB
[OLD]Odobrenje za vršenje promjena na osobnom računalu
Odobrenje za vrenje promjena na osobnom računalu (verzija .pdf)
Veličina datoteke: 139 kB
[OLD]Predložak za brisanje hr domene
[OLD]Predložak za brisanje hr domene (verzija .odt)
Veličina datoteke: 106 kB
[OLD]Predložak za brisanje hr domene_old
[OLD]Predložak za brisanje hr domene (verzija .docx)
Veličina datoteke: 98.5 kB