Kako provjeriti zauzeće prostora hosting računa?

U staroj x3 verziji cPanela prvi pogled na statistiku zauzeća diska možete vidjeti u lijevom stupcu u retku Disk Space. Prema potrošnji MB mijenja se boja od zelene do crvene. Nakon što zauzeće diska poprimi crvenu boju, trebalo bi paket nadograditi na veći ili obrisati nepotrebne datoteke, mailove... 

statistika


U novoj verziji cPanela (paper_lantern) detaljno zauzeće prostora Vašeg hosting računa možete vidjeti preko cPanel opcije Disk Usage u kategoriji Files.

disk space usage

U prikazanom grafikonu vidi se koliko diskovnog prostora su zauzeli određeni direktoriji i pod-direktoriji unutar hosting računa. Ispod grafikona piše koji je limit Vašeg hostinga te koliko točno MB je iskorišteno.

disk space

U prikazu ispod grafikona možete razgranati (klik na plusić) sve direktorije i pod-direktorije do samih datoteka kako bi točno uočili što koristi koliko prostora. Možete ih sortirati po zauzeću ili imenu.
Klikom na iste otvoriti ćete ih unutar File Managera.

disk usage

Napomena: mape i datoteke s točkom ispred imena su sakrivene mape/datoteke i njih nećete vidjeti u File Manageru ako nemate uključenu opciju za prikaz sakrivenih fileova. 

Vidljivost datoteka/direktorija uključuje se u sljedećem okviru stavljanjem kvačice na Show Hidden Files, a okvir se pojavi klikom na File Manager u kategoriji Files, na gumbić Settings u gornjem desnom kutu.

selection
  • prostor, hosting, račun, provjeriti, zauzeće
  • 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

Related Articles

Kako instalirati domenu kao Addon domenu?

Addon domene koriste se za instalaciju dodatnih web stranica unutar postojećeg hosting računa....

Kako instalirati domenu kao Alias ili Parked domenu?

Parkirane domene pokazuju potpuno isti sadržaj kao i vaša glavna domena hosting računa. Npr.,...

Kako kreirati alias/forwarder email adrese?

''Forwarder'' omogućuje prosljeđivanje emaila na drugu email adresu ili više drugih email...

Kako kreirati auto responder email adrese?

Prijavite se u cPanel sučelje web hosting usluge, unutar rubrike Email kliknite na opciju...

Kako podesiti DKIM i SPF zaštitu email adrese?

DKIM i SPF zaštitu email adrese možete podesiti, tj. uključiti/isključiti, unutar cPanel...