Kako podesiti WebDisk pristup hosting računu?

Unutar cPanel sučelja kliknite na opciju "Web Disk".

Otvorit će se "Web Disk" stranica sa prikazanom opcijom za kreiranje novog WebDisk korisnika te pregled postojećih WebDisk korisnika.
  1. U polje "Username" upišete naziv novog korisnika. Kasnije kada ćete se prijavljivati u Web Disk korisničko ime za prijavu glasit će username@domain.
  2. U polje "Password" i "Password (Again)" upišete lozinku za tog korisnika
  3. U polje "Directory" upisujete putanju do direktorija kojem će upisani WebDisk korisnik imati pristup. To može biti zaseban direktorij samo za tog korisnika, neki postojeći direktorij ili npr. kompletan "public_html" direktorij.
  4. Pod opcijom "Permissions" označite da li će korisnik imati mogućnost čitati i pisati (Read-Write) u odabranom direktoriju ili samo čitati i preuzimati (Read-Only) iz odabranog direktorija.
  5. Klikom na button "Create" kreirat ćete WebDisk korisnika i zatim ga možete koristiti unutar Windows Explorera za kreiranje web mjesta za udaljen pristup podacima direktno iz Explorer aplikacije.

cPanel Web Disk
  • webdisk, cpanel, pristup podacima, webdav
  • 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Da li Vam je ovaj odgovor pomogao?

Related Articles

Kako instalirati domenu kao Addon domenu?

Addon domene koriste se za instalaciju dodatnih web stranica unutar postojećeg hosting računa....

Kako instalirati domenu kao Alias ili Parked domenu?

Parkirane domene pokazuju potpuno isti sadržaj kao i vaša glavna domena hosting računa. Npr.,...

Kako kreirati alias/forwarder email adrese?

''Forwarder'' omogućuje prosljeđivanje emaila na drugu email adresu ili više drugih email...

Kako kreirati auto responder email adrese?

Prijavite se u cPanel sučelje web hosting usluge, unutar rubrike Email kliknite na opciju...

Kako podesiti DKIM i SPF zaštitu email adrese?

DKIM i SPF zaštitu email adrese možete podesiti, tj. uključiti/isključiti, unutar cPanel...