Pregled označenih članaka '.hr'

 Brisanje .HR domena

Brisanje besplatnih domena Zahtjev za brisanjem besplatne sekundarne domene ili besplatne...

 Pravila registracije .IZ.HR domene

Vršne .iz.hr domene mogu registrirati sve fizičke osobe tj. građani RH. Fizička osoba ima pravo...

 Promjena podataka na .HR domenama

Promjene podataka kod besplatnih domena Promjene podataka (adresa, tel, email, admin/teh. osoba)...

 Registracija besplatnih .IZ.HR, .FROM.HR domena

Besplatna .iz.hr, .from.hr domena koristi se za ostvarivanje prava na virtualni identitet fizičke...

 Registracija besplatnih sekundarnih .HR domena

Besplatna domena koristi se za ostvarivanje prava na virtualni identitet pravne osobe ili fizičke...

 Registracija naplatnih .COM.HR domena

Korisnici naplatnih .com.hr domena ove domene mogu koristiti u bilo koju svrhu (komercijalne...

 Registracija naplatnih sekundarnih .HR domena

Korisnici naplatnih sekundarnih domena ove domene mogu koristiti u bilo koju svrhu (komercijalne...

 Transfer .HR domena

Postupak promjene registrara naziva se transfer domene. Ukoliko korisnik domene želi promjeniti...