Pregled označenih članaka '.iz.hr'

 Pravila registracije .IZ.HR domene

Vršne .iz.hr domene mogu registrirati sve fizičke osobe tj. građani RH. Fizička osoba ima pravo...

 Registracija besplatnih .IZ.HR, .FROM.HR domena

Besplatna .iz.hr, .from.hr domena koristi se za ostvarivanje prava na virtualni identitet fizičke...