Pregled označenih članaka '503'

 503 Valid RCPT command must precede DATA

Prilikom pokušaja slanja maila, automatski vam se vraća poruka sa greškom: "503 valid RCPT...