Pregled označenih članaka 'adresa'

 Domenski poslužitelji - DNS adrese domena

Kako bi domene bile vidljive na Internetu, imenu domene potrebno je pridružiti domenske...

 Kako blokirati pristup stranici sa neke IP adrese?

Ako želite zabraniti pristup Vašoj stranici nekim IP adresama ili svim IP adresama neke zemlje,...

 Kako mogu kreirati email adresu?

Maksimalan broj Email adresa ovisi o veličini hosting paketa.Email adrese se kreiraju unutar...

 Kako mogu podesiti DNS adrese na više domena istovremeno?

Ukoliko imate potrebu za istovremenim upisom istih DNS adresa na više domena, slijedite upute u...

 Kako mogu podesiti DNS adrese na zakupljenom nazivu domene?

Ukoliko ste registrirali naziv domene kod kompanije koja vam nije dala nikakav pristup...

 Kako mogu preusmjeriti adresu bez www na adresu sa www prefiksom?

Preusmjeravanje adrese bez www prefiksa na adresu sa www prefiksom vrlo jednostavno se može...

 Kako mogu promijeniti DNS (nameserver, NS) adrese na domeni?

Podešavanje DNS adresa na domenama koje ste zakupili kod nas obavlja se preko korisničkih...

 Kako obrisati email adresu?

Email adresse brišu se na istom mjestu gdje se i kreiraju. U cPanel sučelju kliknite na opciju...

 Kako podesiti kontakt email adresu hosting računa?

Prijavite se u Vaš cPanel te u gornjem desnom kutu kliknite na svoj Username pa na Contact...

 Kako preusmjeriti domenu ili adresu stranice?

Domene ili adrese web stranica mogu se preusmjeriti kroz cPanel opciju Redirects  ili ručnim...

 Kako promjeniti lozinku email adrese?

Lozinke e-mail adrese mijenjaju se na istom mjestu gdje se i kreiraju adrese, unutar cPanel-a pod...

 Kako provjeriti koje su postavke za email adresu?

Točne i personalizirane E-mail postavke za Vašu domenu napisane su u dokumentu: Podaci za...

 Kako se mogu exportati cPanel Mailman e-mail adrese u tekstualnu datoteku?

E-mail adrese iz cPanel Mailman aplikacije mogu se exportati na sljedeći način: prijavite se u...

 Koje DNS adrese koristim za sebe i za svoje klijente ?

Uvijek možete koristiti DNS adrese koje su navedene u e-mail poruci poslanoj po aktivaciji...

 Koje su DNS adrese za Studio4web servere?

Da bi vaš naziv domene bio usmjeren na ispravan server na kojem je instaliran vaš hosting račun,...

 Posjedujem web hosting račun. Koje su moje DNS adrese?

DNS adrese vašeg hosting računa navedene su u e-mail poruci koja vam je poslana odmah po...

 RAA potvrda - Registracija domena i verifikacija email adrese - ICANN

Početkom godine (01.01.2014.) na snagu su stupila nova pravila ICANN-a oko verifikacije kontakt...

 Što je točno DNS?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem...