Pregled označenih članaka 'backup'

 Kako izraditi backup hosting računa?

Backup web možete vrlo lako izraditi preko opcije Backups u kategoriji opcija Files. Svaki tako...

 Kako mogu promijeniti opcije hosting računa?

Promjenu standardnih limita hosting paketa možete zatražiti preko korisničkih stranica. Za...