Pregled označenih članaka 'baza'

 Kako kreirati MySQL bazu i korisnika baze?

MySQL baza kreira se preko cPanel opcije ''MySQL Database Wizard'' Kreiranje računa New...

 Kako mogu promijeniti limite prostora, prometa, domena, baza hosting računa?

Promjenu standardnih limita hosting paketa možete zatražiti preko korisničkih stranica. Za...

 Kako mogu promijeniti opcije hosting računa?

Promjenu standardnih limita hosting paketa možete zatražiti preko korisničkih stranica. Za...