Pregled označenih članaka 'data '

 503 Valid RCPT command must precede DATA

Prilikom pokušaja slanja maila, automatski vam se vraća poruka sa greškom: "503 valid RCPT...

 Kako kreirati MySQL bazu i korisnika baze?

MySQL baza kreira se preko cPanel opcije ''MySQL Database Wizard'' Kreiranje računa New...