Pregled označenih članaka 'dns'

 Domenski poslužitelji - DNS adrese domena

Kako bi domene bile vidljive na Internetu, imenu domene potrebno je pridružiti domenske...

 Kako mogu isprazniti lokalne DNS cache podatke?

Za čišćenje lokalnih DNS cache podataka slijedite ove korake: Windows XP, Vista, 7, 8, 10:...

 Kako mogu podesiti DNS adrese na više domena istovremeno?

Ukoliko imate potrebu za istovremenim upisom istih DNS adresa na više domena, slijedite upute u...

 Kako mogu podesiti DNS adrese na zakupljenom nazivu domene?

Ukoliko ste registrirali naziv domene kod kompanije koja vam nije dala nikakav pristup...

 Kako mogu promijeniti DNS (nameserver, NS) adrese na domeni?

Podešavanje DNS adresa na domenama koje ste zakupili kod nas obavlja se preko korisničkih...

 Kako podesiti DNS postavke za MS Exchange Online Office 365?

Za pristup MS Office 365 servisu unutar cPanela potrebno je kreirati dodatne CNAME i SRV DNS...

 Koje DNS adrese koristim za sebe i za svoje klijente ?

Uvijek možete koristiti DNS adrese koje su navedene u e-mail poruci poslanoj po aktivaciji...

 Koje su DNS adrese za Studio4web servere?

Da bi vaš naziv domene bio usmjeren na ispravan server na kojem je instaliran vaš hosting račun,...

 Posjedujem web hosting račun. Koje su moje DNS adrese?

DNS adrese vašeg hosting računa navedene su u e-mail poruci koja vam je poslana odmah po...

 Što je točno DNS?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem...