Pregled označenih članaka 'files'

 Kako izraditi backup hosting računa?

Backup web možete vrlo lako izraditi preko opcije Backups u kategoriji opcija Files. Svaki tako...

 Kako lozinkom zaštititi direktorij?

Ako želite zaštititi direktorij lozinkom to možete učiniti preko cPanel opcije ''Directory...