Pregled označenih članaka 'ip'

 Kako blokirati pristup stranici sa neke IP adrese?

Ako želite zabraniti pristup Vašoj stranici nekim IP adresama ili svim IP adresama neke zemlje,...

 Što je točno DNS?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem...