Pregled označenih članaka 'ip'

 Što je točno DNS?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem...

 Kako blokirati pristup stranici sa neke IP adrese?

Ako želite zabraniti pristup Vašoj stranici nekim IP adresama ili svim IP adresama neke zemlje,...