Pregled označenih članaka 'limit'

 508 Resource Limit Reached

Poruka  "508 Resource Limit Is Reached"  pojavljuje se kada vaš hosting račun počinje konstantno...

 Kako mogu promijeniti limite prostora, prometa, domena, baza hosting računa?

Promjenu standardnih limita hosting paketa možete zatražiti preko korisničkih stranica. Za...

 Što je to "inode" ili "File Usage" limit?

Oznaka "inode" je zapis na disku koji sadržava informaciju o datoteci ili direktoriju kao što je...

 Uvjeti korištenja mail servisa i limiti

Uvjeti korištenja hosting usluge za potrebe slanja masovnih email poruka navedeni su na ovoj...