Pregled označenih članaka 'phpbb'

 Kako promijeniti lozinku phpBB korisnika?

Promjena lozinke phpBB administratora moguća je preko phpMyAdmina direktno u MySQL bazi....