Pregled označenih članaka 'port'

 Koji je port za FTP pristup shared/reseller računu?

Iz sigurnosnih razloga promijenili smo FTP port na shared/reseller serverima iz porta 21...

 Koji je port za SSH pristup shared/reseller računu?

Iz sigurnosnih razloga na svim shared/reseller serverima SSH port je promijenjen iz porta 22 u...

 Najčešće korišteni portovi

Ovdje ćemo navesti najčešće korištene portove na našim serverima te preporučene postavke za...

 Preporučene postavke za korištenje email servisa

Preporučene postavke za korištenje email servisa (podebljano) Vrsta servera Sigurnost...