Pregled označenih članaka 'resurs'

 508 Resource Limit Reached

Poruka  "508 Resource Limit Is Reached"  pojavljuje se kada vaš hosting račun počinje konstantno...

 Da li podržavate resursno zahtjevne aplikacije?

Ne, ne podržavamo pokretanje visoko zahtjevnih aplikacija i skripti na shared hosting računima....

 Kako provjeriti zauzeće resursa hosting računa?

Prijavite se u cPanel zatim kliknite pod rubrikom Metrics na ikonicu CPU and Concurrent...