Pregled označenih članaka 'resursi'

 Da li podržavate resursno zahtjevne aplikacije?

Ne, ne podržavamo pokretanje visoko zahtjevnih aplikacija i skripti na shared hosting računima....