Pregled označenih članaka 'smtp'

 Kako koristiti Gmail za čitanje i slanje poruka?

Dohvaćanje pošte (Mail Fetcher) je značajka Gmail web aplikacije koja vam omogućuje...

 Preporučene postavke za korištenje email servisa

Preporučene postavke za korištenje email servisa (podebljano) Vrsta servera Sigurnost...

 Uvjeti korištenja mail servisa i limiti

Uvjeti korištenja hosting usluge za potrebe slanja masovnih email poruka navedeni su na ovoj...