Pregled označenih članaka 'u izradi'

 Prikazuje mi se vaša stranica sa porukom "Web stranica je u izradi"

Nakon što aktiviramo hosting račun unutar /public_html foldera automatski se postavlja index.html...