SSL certifikati

Comodo Essential Wildcard 256bit

Comodo Essential Wildcard
256bit enkripcija podataka
Aktivacija 1-2 dana
Potvrda domenom (klik na link u emailu)
Instalacija na domeni i neograničenom broju poddomena
Statična naljepnica za web
Garancija $10.000

Comodo EV - Extended Validation 256bit

Comodo EV - Extended Validation
256bit enkripcija podataka
Aktivacija 1-10 dana
Potvrda domenom, adresom, dokumentom
Instalacija na jednoj domeni
Dinamička naljepnica za web (otvara popup sa više informacija)
Garancija $250.000

Geotrust True BusinessID EV - Extended Validation 256bit

Geotrust EV - Extended Validation
256bit enkripcija podataka
Aktivacija 1-10 dana
Potvrda domenom, adresom, dokumentom
Instalacija na jednoj domeni
Dinamička naljepnica za web (prikazuje naziv tvrtke i datum)
Garancija $1.500.000

Rapid SSL 256bit Single Domain

GeoTrust SSL - Rapid SSL certifikat
256bit enkripcija podataka
Aktivacija unutar sat vremena
Potvrda domenom (klik na link u emailu)
Instalacija na domeni ili poddomeni
Statična naljepnica za web
Garancija $10.000

Rapid SSL 256bit Wildcard Domain

RapidSSL Wildcard
256bit enkripcija podataka
Aktivacija 1-2 dana
Potvrda domenom (klik na link u emailu)
Instalacija na domeni i neograničenom broju poddomena
Statična naljepnica za web
Garancija $5.000